ANDREAS OLDERVIKS MINNEPRIS

UTDELINGSKONSERT 23. OKTOBER 2018

Stacks Image 4
MUSIKK

MINNER

MULIGHETMINNEPRISKONSERT
23. oktober kl. 19.00Andreas Olderviks minnepris arrangerer utdelingskonsert i storstua på NØVGS, Tronshal. Mer informasjon om utøvere kommer.
Årets konsert tema er Musical.

Billettpris 250,- voksne og 100,- for de under 16 år
Sted: Tronshal, N.Ø.V.G.S

Alle billettinntekter går direkte til neste prisutdelig i 2020. Ikke bare får du en flott konsert men du støtter også opp om Nord-Østedalens eneste pris for unge lokale og talentfulle instrumentalister i Fjellregionen.

Konserten er i sammarbeid med musikklinja ved NØVGS


- - - - - - - - - -

Vi gratulerer årets prisvinner som kunngjøres senere


Årets minnepris utdeles i sammerbeid med:

Stacks Image 295
Stacks Image 298
Andreas Olderviks minnepris er en nyopprettet musikkpris for å hedre Andreas Oldervik sitt minne. Prisen deles ut annethvert år (år med partall, første utdeling 2012) til en ung musiker (15 - 25 år) fortrinsvis fra eller med tillknytning til Fjellregionen. Musikere i alle sjangere kan søke, både som enkeltperson eller som gruppe/band. Send inn søknadsskjema sammen med en demo eller et opptak av deg selv samt en CV sammen med søknaden innen søknadsfristen.

Prisen er innstiftet for å hedre musikeren og mennesket Andreas Oldervik. Gjennom sin musikalske bredde og kvalitet var han en høyt skattet medmusikant og solist i mange sammenhenger. Ved å dele ut en minnepris i hans navn håper vi med dette å kunne gi et bidrag til unge, kreative og dyktige musikere fra Nord - Østerdalen. Vi ønsker samtidig gjennom utdelingskonsertene å skape en ramme for å minnes Andreas som person og alt det flotte han stod for.

Neste søknadsfrist: vår/sommer 2020