Andreas Olderviks minnepris til minne


I tillegg til å laste ned og fylle ut søknadsskjemaet under må du i tillegg legge ved ett bilde av deg selv eller gruppen, en demo/musikkeksempel (eller video). Gjerne med to ulike opptak av deg selv samt en cv til lars.eggen@me.com eller pr. Post til:

Andreas Olderviks minnepris
v/Lars Eggen
Svalevegen 11a
7022 Trondheim

Om du ikke har link for musikk kan du sende opptak på cd eller på mail som mp3 fil. Du kan også sende oss en DVD/videolink med et konsertopptak.

Vi ser helst at alle vedlegg og søknadsskjema sendes elektronisk på epost til lars.eggen@me.com
OBS: Ved store vedlegg setter vi pris på om du laster opp lydfiler eller hele søknaden på dropbox eller via filemail.com