ANDREAS OLDERVIKS MINNEPRIS
Stacks Image 4
MUSIKK

MINNER

MULIGHETMINNEPRIS 2021Andreas Olderviks minnepris deles ikke ut i 2020 pga. Covid-19 situasjonen. Prisen deles ut i 2021. Søkere som fyller 25 år i 2020 kan søke for 2021. Søknadsskjema finnes under fanen "søknadsskjema"


- - - - - - - - - -

Vi gratulerer prisvinnerne fra 2018
Musikklinja ved N.Ø.V.G.SMinneprisen 2018 ble utdelt i samarbeid med:

Stacks Image 295
Stacks Image 298
Andreas Olderviks minnepris er en musikkpris for å hedre Andreas Oldervik sitt minne. Prisen deles ut annethvert år (år med partall, første utdeling 2012) til en ung musiker (15 - 25 år) fortrinsvis fra eller med tillknytning til Fjellregionen. Musikere i alle sjangere kan søke, både som enkeltperson eller som gruppe/band. Send inn søknadsskjema sammen med en demo eller et opptak av deg selv samt en CV sammen med søknaden innen søknadsfristen.

Prisen er innstiftet for å hedre musikeren og mennesket Andreas Oldervik. Gjennom sin musikalske bredde og kvalitet var han en høyt skattet medmusikant og solist i mange sammenhenger. Ved å dele ut en minnepris i hans navn håper vi med dette å kunne gi et bidrag til unge, kreative og dyktige musikere fra Nord - Østerdalen. Vi ønsker samtidig gjennom utdelingskonsertene å skape en ramme for å minnes Andreas som person og alt det flotte han stod for.

Neste søknadsfrist: vår/sommer 2021