ANDREAS OLDERVIKS MINNEPRIS

UTDELINGSKONSERT 21. OKTOBER 2016

Stacks Image 4
MUSIKK

MINNER

MULIGHETUTDELINGSKONSERT
21. Oktober ved Tonsalen, NØVGS


Vi gratulerer årets prismottager Alf Hulbækmo


Alf kommer til å delta på minnepriskonserten 2016.
Mer info kommer.Minneprisen 2014 ble utdelt i samerbeid med:

Stacks Image 248
Stacks Image 251
Andreas Olderviks minnepris er en musikkpris for å hedre Andreas Oldervik sitt minne. Prisen deles ut annethvert år (år med partall, første utdeling 2012) til en ung musiker (15 - 25 år) fortrinsvis fra eller med tillknytning til Fjellregionen. Musikere i alle sjangere kan søke, både som enkeltperson eller som gruppe/band. Send inn søknadsskjema sammen med en demo eller et opptak av deg selv samt en CV sammen med søknaden innen søknadsfristen.

Prisen er innstiftet for å hedre musikeren og mennesket Andreas Oldervik. Gjennom sin musikalske bredde og kvalitet var han en høyt skattet medmusikant og solist i mange sammenhenger. Ved å dele ut en minnepris i hans navn håper vi med dette å kunne gi et bidrag til unge, kreative og dyktige musikere fra Nord - Østerdalen. Vi ønsker samtidig gjennom utdelingskonsertene å skape en ramme for å minnes Andreas som person og alt det flotte han stod for.

Neste søknadsfrist: 1. oktober 2016